Bod č.11.:

OSS/1 - Poskytnutí peněžitého daru fyzické osobě z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro rok 2019

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:433 rok:2019

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.11.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX