Bod č.10.:

ŘEÚ/2 - Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z očekávané skutečnosti čerpání rozpočtu MMP v roce 2019

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z očekávané skutečnosti čerpání rozpočtu MMP v roce 2019.)
Důvodová zpráva (Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z očekávané skutečnosti čerpání rozpočtu MMP v roce 2019.)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Tabulka rozpočtového opatření)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:432 rok:2019

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.11.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX