Bod č.14.:

OŠMT/2 - Rozšíření účelu čerpání finančních prostředků účelově určeného provozního příspěvku poskytnutého 20. ZŠ Plzeň na akci „Výměna umělého povrchu hřiště“

(předkladatel:radní Kantorová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:436 rok:2019

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.11.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX