Bod č.44.:

EVID/6 - Projednání podání návrhu na změnu hranic katastrálních území Bolevec, Radčice u Plzně a Chotíkov z důvodu možnosti zařazení ulice Úněšovská do kategorie místní komunikace

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMO Plzeň 1 č. 122 ze dne 11. 9. 2019)
Příloha č.2 (Usnesení ZMO Plzeň 7 – Radčice č. 19/023 ze dne 16 9. 2019)
Příloha č.3 (Usnesení Zastupitelstva obce Chotíkov č. 12 ze dne 29. 5. 2019)
Příloha č.4 (Letecký snímek s vyznačením dotčených území)
Příloha č.5 (Geometrický plán č. 1530-62/2019, 4690-62/2019)
Příloha č.6 (Zákres změny katastrální hranice k. ú. Radčice u Plzně a Chotíkov)
Příloha č.7 (Letecký snímek – změna katastrální hranice k. ú. Radčice u Plzně a Chotíkov)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:465 rok:2019

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.11.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX