Bod č.3.:

ÚKEP+ŘEÚ/1 - Žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „4. ZŠ – rekonstrukce střech (zelené střechy)“

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:425 rok:2019

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.11.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX