Bod č.41.:

EVID/3 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 3029/9 v k. ú. Bolevec

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (stanovisko MO 1)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.4 (geometrický plán)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (modrá mapa se zákresem )
Příloha č.8 (orientační letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:463 rok:2019

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.11.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX