Bod č.24.:

PROM/7 - Ponechání pozemků v zahrádkářské kolonii v k. ú. Doubravka.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (seznam žadatelů)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (letecká mapa)
Příloha č.5 (modrá mapa + zaměření)
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:446 rok:2019

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.11.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX