Bod č.25.:

PROM/8 - Ponechání pozemků p. č. 7782/43, 7782/44 a 7782/1, vše v k. ú. Plzeň, v majetku města Plzně

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (fotodokumentace)
Příloha č.3 (katastrální mapa modrá)
Příloha č.4 (letecký snímek)
Příloha č.5 (orientační mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:447 rok:2019

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.11.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX