Bod č.6.:

OI/1 - AD, Odkanalizování Koterova - Žádost o udělení výjimky ze směrnice QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Usnesení VZVZ ze dne 06. 11. 2019 ve věci doporučení k udělení výjimky)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:428 rok:2019

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.11.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX