Bod č.20.:

PROM/4 - Prodej pozemku p. č. 1848/46 v k. ú. Valcha

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (fotodokumentace)
Příloha č.3 (katastrální mapa modrá)
Příloha č.4 (letecký snímek)
Příloha č.5 (orientační mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:442 rok:2019

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.11.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX