Bod č.19.:

PROM/3 - Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 956/20 v k. ú. Valcha

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (fotodokumentace)
Příloha č.3 (geometrický plán )
Příloha č.4 (majetek města)
Příloha č.5 (majetek města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:441 rok:2019

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.11.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX