Bod č.30.:

PROM/12 - Prodloužení termínu dokončení stavby „Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví“

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (orientační mapa)
Příloha č.31 (majetek města)
Příloha č.32 (majetek města)
Příloha č.33 (majetek města)
Příloha č.34 (majetek města)
Příloha č.41 (letecký snímek)
Příloha č.42 (letecký snímek)
Příloha č.43 (letecký snímek)
Příloha č.44 (letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:452 rok:2019

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.11.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX