Bod č.28.:

PROM/10 - Prodej pozemku parc. č. 3138/12, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e. (garáž), vše v k. ú. Plzeň

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (popis nemovité věci)
Příloha č.3 (foto)
Příloha č.4 (majetek města)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:450 rok:2019

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.11.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX