Bod č.47.:

VZVZ/1 - Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 2. 10. 2019

(předkladatel:p. Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.11.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX