Bod č.3.:

EK/1 - Návrh rozpočtu MO Plzeň 3 na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2021 až 2023

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Návrh rozpočtu a výhledy)
Příloha č.2 (Rozpočty fondů MO 3)
Příloha č.3 (Plán investic)
Příloha č.4 (Komentář k návrhu rozpočtu)
Příloha č.5 (Podklad pro sestavení rozpočtu )
Příloha č.6 (Finanční vztah)
Příloha č.7 (Usnesení FV ZMO 3 č. 9/2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:64 rok:2019

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 4.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX