Bod č.4.:

EK/2 - Stanovisko k Obecně závazné vyhlášce o poplatku z pobytu

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Sdělení MMP)
Příloha č.2 (Návrh vyhlášky)
Příloha č.3 (Finanční vztah)
Příloha č.4 (Předpokládaný vývoj příjmů z místního poplatku)
Příloha č.5 (Usnesení FV ZMO 3 č. 9/2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:65 rok:2019

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 4.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX