Bod č.5.:

EK/3 - 28. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 – přijetí neinvestiční dotace z MŠMT do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 24. MŠ, p. o., Schwarzova 4, Plzeň na projekt s názvem Šablony II pro 24. MŠ Plzeň

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Příloha č.2 (Usnesení RMO 3 č. 240/2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:66 rok:2019

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 4.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX