Bod č.7.:

EK/5 - 30. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 – přijetí neinvestiční dotace z MŠMT do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 70. MŠ, p. o., Waltrova 26, Plzeň na projekt s názvem Šablony II pro 70. MŠ Plzeň

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Příloha č.2 (Usnesení RMO 3 č. 325/2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:68 rok:2019

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 4.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX