Bod č.8.:

EK/6 - 31. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 – přijetí neinvestiční účelové dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 777/2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:69 rok:2019

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 4.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX