Bod č.9.:

EK/7 - 32. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 – přijetí neinvestiční dotace z MŠMT do rozpočtu MO Plzeň 3 pro 32. MŠ, Resslova 22, Plzeň na projekt s názvem Šablony II pro 32. MŠ Plzeň

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Příloha č.2 (Usnesení RMO 3 č. 298/2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:70 rok:2019

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 4.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX