Bod č.12.:

EK/10 - 35. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 na základě přijatého doplatku dotace na OSPOD za rok 2018

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 380/2019)
Příloha č.2 (Žádost o navýšení rozpočtu)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:73 rok:2019

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 4.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX