Bod č.21.:

KV/1 - Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 7. zasedání ZMO Plzeň 3

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zápis z 8. jednání KV ZMO 3)
Příloha č.2 (Zápis z 9. jednání KV ZMO3)
Příloha č.3 (Zápis z 10. jednání KV ZMO3)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:82 rok:2019

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 4.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX