Bod č.5.:

PRIM/4 - Záměr města sloučit Nadaci 700 let města Plzně a Nadaci sportující mládeže

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko PRÁV MMP k možnosti sloučení nadací)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:470 rok:2019

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX