Bod č.14.:

EK/12 - Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2019

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost č. 30)
Příloha č.2 (Žádost č. 31)
Příloha č.3 (Žádost č. 32)
Příloha č.4 (Usnesení FV ZMO 3 č. 9/2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:75 rok:2019

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 4.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX