Bod č.15.:

EK/13 - Poskytnutí finančního daru Policii České republiky, Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost o finanční dar)
Příloha č.2 (Návrh darovací smlouvy)
Příloha č.3 (Usnesení FV ZMO 3 č. 9/2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:76 rok:2019

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 4.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX