Bod č.4.:

FIN/1 - Vyhláška města Plzně o místním poplatku z pobytu

(předkladatel:Ing. Majerová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Návrh Vyhlášky statutárního MP č..../2019 o místním poplatku z pobytu)
Příloha č.2 (email radního MP z 23.10.2019)
Příloha č.3 (výpočet fin. prostředků pro zavedení fixní položky ve finančním vztahu rozpočtu MP a MO)
Příloha č.4 (finanční vztah rozpočtu MP a MO pro rok 2020 a 2021-2023)
Příloha č.5 (úplné znění Vyhlášky statutárního města Plzně č. 11/2003 o místním poplatku z ubytovací kapacity)
Příloha č.6 (usnesení FV ZMO P4 č. 19/19 z 27.11.2019)
Příloha č.7 (usnesení RMO P4 ze dne 27.11.2019)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

5. zasedání Zastupitelstva MO4, 5.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX