Bod č.18.:

IK+SSI/1 - Jmenovitý plán investičních akcí na rok 2020

(předkladatel:Ing. Baloun)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Jmenovitý plán investičních akcí na rok 2020)
Příloha č.2 (Karty investic)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:79 rok:2019

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 4.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX