Bod č.22.:

TAJ/1 - Informativní zprávy předložené na 7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

(předkladatel:Mgr. Procházka)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (termíny Rad a Zastupitelstev MO Plzeň 3 v roce 2020)
Příloha č.2 (zápis ze 7. zasedání OV Radobyčice ze dne 28.8.2019 )
Příloha č.3 (zápis z 8. zasedání OV Radobyčice ze dne 25.9.2019 )
Příloha č.4 (zápis z 8. zasedání OV Valcha ze dne 9.9.2019 )
Příloha č.5 (zápis z 9. zasedání OV Valcha ze dne 7.10.2019 )
Příloha č.6 (zápis z 9. zasedání OV Radobyčice ze dne 30.10.2019 )
Příloha č.7 (zápis z 10. zasedání OV Valcha ze dne 4.11.2019 )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:83 rok:2019

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 4.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX