Bod č.16.:

EK/14 - 37. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - přijetí neinvestiční účelové dotace z MV ČR na výdaje za odbornou přípravu a za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Sdělení MMP)
Příloha č.2 (Informace o výši dotace)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:77 rok:2019

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 4.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX