Bod č.19.:

FIN/1 - Podání žádosti o dotaci v rámci OPŽP pro projekt „Zateplení 14. ZŠ Zábělská 25, Plzeň“

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:482 rok:2019

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX