Bod č.14.:

PSČO/1 - Návrhy termínů zasedání ZMO P4 pro rok 2020

(předkladatel:Mgr. Hrubý)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

5. zasedání Zastupitelstva MO4, 5.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX