Bod č.20.:

ST/1 - Zpráva o činnosti RMO P4

(předkladatel:Tomáš Soukup)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (Usnesení RMO P4 ze dne 4.9.2019)
Příloha č.2 (Usnesení RMO P4 ze dne 12.9.2019)
Příloha č.3 (Usnesení RMO P4 ze dne 2.10.2019)
Příloha č.4 (Usnesení RMO P4 ze dne 23.10.2019)
Příloha č.5 (Usnesení ze ZMP č.389 ze dne 31.10.2019)
Příloha č.6 (Usnesení ze ZMP č. 430 ze dne 18.11.2019)
Příloha č.7 (Usnesení ZMP č. 431 ze dne 18.11.2019)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

5. zasedání Zastupitelstva MO4, 5.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX