Bod č.21.:

ST/2 - Změna výkonu funkce místostarostů MO P4, svěření úkolů místostarostům MO P4

(předkladatel:Tomáš Soukup)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usn. ZMO P4 0059/18)
Příloha č.2 (usn. ZMO P4 0010/19)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

5. zasedání Zastupitelstva MO4, 5.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX