Bod č.22.:

TAJ/1 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P4

(předkladatel:Ing. Bc. Brůhová, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

5. zasedání Zastupitelstva MO4, 5.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX