Bod č.23.:

TAJ/2 - Informativní zprávy

(předkladatel:Ing. Bc. Brůhová, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (Odpověď na interpelaci-Vypuštění bodu z jednacího řádu komisí RMO P4)
Příloha č.2 (Odpověď na interpelaci -Projednání s PČR bezpečnost v rychlosti vozidel v ulici Hřbitovní -Plzeň-Doubravka a IZ o měření rychlosti v ulici Mohylová a Hřbitovní za období září,říjen 2019)
Příloha č.3 (Odpověď na interpelaci - Chodník Újezd - Červený Hrádek)
Příloha č.4 (Odpovědi na podněty podané zastupitelem Ing. Jiřím Hanouskem na ZMO P4, dne 12.9.2019)
Příloha č.5 (Komise RMO P4 a Výbory ZMO P4 - docházka 6/2019-11/2019)
Příloha č.6 (Zápisy z Bezpečnostního výboru ZMO P4)
Příloha č.7 (Zpráva o výsledku kontroly MMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

5. zasedání Zastupitelstva MO4, 5.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX