Bod č.9.:

FIN/6 - Nakládání s pozemky – prominutí smluvní pokuty (Lidl Česká republika v.o.s.)

(předkladatel:Ing. Majerová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (dopis SVSMP ze dne 19.9.2019)
Příloha č.2 (dopis SVSMP ze dne 13.2.2019)
Příloha č.3 (žádost+plná moc)
Příloha č.4 (NS č. 2016/003180/NS vč. dodatků)
Příloha č.5 (usnesení MK)
Příloha č.6 (usnesení RMO P4 )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

5. zasedání Zastupitelstva MO4, 5.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX