Bod č.16.:

SOC/1 - Návrh změny Statutu města Plzně

(předkladatel:PaeDr. Hrabáčková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dopis MPSV ze dne 17.9.2019)
Příloha č.2 (Žádost MMP o projednání změny ve Statutu ze dne 11.11.2019)
Příloha č.3 (Návrh změny ve Statutu města Plzně-Příloha č.7,Článek 10, Sociální zabezpečení)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

5. zasedání Zastupitelstva MO4, 5.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX