Bod č.13.:

ÚČT/1 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně o místním poplatku z pobytu

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu )
Příloha č.3 (Usnesení FV ZMP ze dne 4. 12. 2019 )
Předloženo na stůl č.1 (Přehled výsledků projednání vyhlášky MO 1-10)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:477 rok:2019

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX