Bod č.19.:

KV/2 - Schválení pověření KV k zabývání se problematikou znečištění Červenohrádeckého potoka

(předkladatel:Bc. Chalupný)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

5. zasedání Zastupitelstva MO4, 5.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX