Bod č.30.:

BEZP/1 - Změna Zakládací listiny Centra protidrogové prevence a terapie, o.p.s. v důsledku změny sídla společnosti

(předkladatel:radní Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zakládací listina CPPT)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:494 rok:2019

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX