Bod č.8.:

FIN/5 - Dotační programy pro rok 2020

(předkladatel:Ing. Majerová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (návrh "Dotačního programu v oblasti kultury, sportu a investic pro rok 2020")
Příloha č.2 (návrh "Dotačního programu v oblasti sociální, školské a zdravotní pro rok 2020")
Příloha č.3 (návrh "Dotačního programu v oblasti životního prostředí pro rok 2020")
Příloha č.4 (návrh "Dotačního programu mikrogranty pro rok 2020")
Příloha č.5 (návrh "Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 4") (*)
Příloha č.6 (návrh závazného formuláře " Žádost o dotaci", včetně příloh)
Příloha č.7 (usnesení RMO P4 ze dne 27.11.2019)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

5. zasedání Zastupitelstva MO4, 5.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX