Bod č.17.:

KP/1 - Změna ve složení Redakční rady Doubraveckých listů

(předkladatel:Barbora Čivišová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva
Příloha (Schválení zásad vydávání radničního periodika ,,Doubravecké listy") - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

5. zasedání Zastupitelstva MO4, 5.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX