Bod č.26.:

OSS/1 - Změna účelu poskytnuté dotace z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 – Přehled žadatelů o dotaci, včetně výše poskytnuté dotace)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 – Žádost organizace NADĚJE)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:490 rok:2019

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX