Bod č.27.:

OSS/2 - Poskytnutí dotací z rozpočtu OSS MMP v rámci dotačního programu Kofinancování sociálních služeb pro rok 2020

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Přehled žadatelů o dotaci, včetně výše poskytnuté dotace)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 – Přehled dotací za roky 2018 – 2020)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:491 rok:2019

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX