Bod č.28.:

OSS/3 - Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva č.1 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.2 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.3 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.4 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.5 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.6 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.7 (Důvodová zpráva)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:492 rok:2019

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX