Bod č.31.:

BEZP/2 - Poskytnutí dotací konkrétním příjemcům jako závazných ukazatelů v rámci rozpočtu BEZP MMP - provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům na rok 2020 a uzavření veřejnoprávních smluv s těmito žadateli

(předkladatel:radní Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva č.1
Důvodová zpráva č.2
Důvodová zpráva č.3
Důvodová zpráva č.4
Důvodová zpráva č.5
Důvodová zpráva č.6
Důvodová zpráva č.7
Důvodová zpráva č.8
Důvodová zpráva č.9
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:495 rok:2019

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX