Bod č.8.:

ÚKEP/3 - Přijetí podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Služby infrastruktury, ITI Plzeň na projekt „Technologický park DRONET- Plzeň Světovar“.

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha (1. Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Technologický park DRONET - Plzeň Světovar“)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:473 rok:2019

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX