Bod č.7.:

ÚKEP/2 - Přijetí podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace z IROP na projekt „7. ZŠ – nástavba budovy školy“

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (1. Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Příloha č.2 (2. Podmínky rozhodnutí o poskytnutí )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:472 rok:2019

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX