Bod č.9.:

PRÁV/1 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně, kterou se mění Statut města

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8/2001, Statut města ) (*)
Příloha č.2 (důvodová zpráva k obecně závazné vyhlášce)
Příloha č.3 (připomínky ze strany městských obvodů a jejich vypořádání)
Příloha č.4 (zápis ze zasedání Komise RMP právní a pro Statut města )
Příloha č.5 (stávající znění Statutu města se zapracovanými změnami formou revize textu (pouze elektronicky))
Příloha č.6 (výsledky projednání v ZMO - agenda soc.právní ochrany dětí)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:474 rok:2019

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX