Bod č.5.:

FIN/2 - Přehled hospodaření MO Plzeň 4 za období 1-9/2019

(předkladatel:Ing. Majerová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (přehled plnění rozpočtu MO za období 1-9/2019)
Příloha č.2 (usnesení FV z 19.11.2019) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (usn. RMO č. 203/19)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

5. zasedání Zastupitelstva MO4, 5.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX